UNGRADY S.R.O.

Kontakty:

Ungrady s.r.o.
Azovská 1385/6
040 12 Košice
IČO: 47 993 626
DIČ: 20 24 18 12 80
IČ DPH: SK 2024181280
Mobil: 0905 523 094
Email: ungradyr@gmail.com